Coaching


  • Mor har også ret til glæde

  • Massage giver glade babyer

  • Det sensitive barn

  • Ingen skal føle sig alene og ensom

  • Mere sjov i hverdagen

Gratis E-Guide Til Dig

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få E-guide Slip 'morstemmen' og få kærlig kontakt Med 5 støttende råd fra hjertet

Coaching 

Vejen til personlig udvikling 

Coaching handler om menneskers personlige udvikling. Fokus er derfor på at hjælpe andre med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det – og hvordan det kan lykkedes. Skal coaching forklares med en enkelt sætning, handler det derfor om at opdage og udnytte sit fulde potentiale. Dit fulde potentiale kan beskrives som summen af alle dine talenter og alle dine muligheder – alt det du kan gøre, og alt det du kan være, når du gør dig fri af indre og ydre forhindringer. Når du udnytter dit fulde potentiale, er du 'den bedste udgave af dig'. 

Hvordan foregår et coaching forløb?

I den coachende samtale er der lagt en ramme, der gør det klart, hvordan du kan fastsætte egne mål, og selv tager ejerskab for disse. Coachen anses som den guide, der, via kontakt og forskellige spørgemål, hjælper med at overskueliggøre din personlige udvikling. 


Der startes derfor med en indledende samtale, hvor målet for coachingen fastsættes. Her vil vi sammen klarlægge, hvad det er, der gør, at du endnu ikke er nået dit mål. Undervejs arbejdes der med redskaber til at håndtere de forskellige udfordringer. I løbet af samtalen drøftes det bl.a. på hvilken måde, du kan nå dine mål, mens afslutningen handler om, hvornår opfølgningen skal ske, og hvad det næste skridt drejer sig om.  


Hvad får du ud af coaching?

Coaching varierer selvfølgelig fra person til person, men rammen er klar. Gennem et coachingforløb får du især klarlagt, hvad det er, der har forhindret dig i at nå dine mål, mens du samtidig bliver bevidst om, hvordan du bedst muligt kan komme derhen. Når du er motiveret, er næste skridt at udarbejde en plan for, hvordan du opnår dine mål på en positiv, konstruktiv og effektiv måde.