Enneagrammet


  • Mor har også ret til glæde

  • Massage giver glade babyer

  • Det sensitive barn

  • Ingen skal føle sig alene og ensom

  • Mere sjov i hverdagen

Gratis E-Guide Til Dig

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få E-guide Slip 'morstemmen' og få kærlig kontakt Med 5 støttende råd fra hjertet

Enneagrammet

Et vigtigt arbejdsredskab

Ennagrammet er en flere hundrede år gammel beskrivelse af 9 personlighedstyper. Metoden bruges dels til at skabe overblik over de udfordringer, man som menneske kæmper med, dels til at belyse den udvikling man eventuelt står overfor. Med Ennagrammet er det ofte lettere at genkende forskellige handlings- og adfærdsmønstre. Derfor er metoden oplagt til en kortlægning af de tanker, følelser og handlinger, som man agerer efter, bevidst eller ubevidst. På den måde er Ennagrammet et værdifuldt redskab i arbejdet med personlig udvikling, da det giver en indsigt i egen personlighedstype og adfærdsmønstre. 


Enneagramtyperne

Klik på billedet for at finde ud af, hvilken type du er.

perfektionist Hjælper Udretter Romantiker Specialist Skeptiker Eventyrer Frontkæmper Fredselsker Image Map

Læs mere om Enneagrammets historie her