Type 4: Individualisten - Romantikeren - Dramatikeren


Karakteristika:
Firere er følelsesladede og dybsindige mennesker, for hvem det er vigtigt at livet er intenst. Derfor har de en evne for at forstærke deres indtryk af oplevelser, så de virkelig kan mærke, at de lever.
Firere kan svinge i humør mange gange i løbet af en dag og de kender alle nuancer i følelsesregisteret lige fra ekstatisk lykkefølelse til dyb sorg og depression.
De fokuserer ofte på det, der mangler og det giver dem evnen til at sætte et unikt og personligt præg på deres omgivelser.
For Firere er det vigtige i livet det, der er noget specielt og de bruger deres kreative evner til at gøre almindelighed og hverdag til noget enestående. Behovet for at være noget særligt kan vise sig i tøjsmag med specielle detaljer og Firere har ofte en genkendelig latter.

Bidrager med:
Firere er gode til at rumme andres følelser, da de selv kender til følelser i mange afskygninger. De benytter sig af deres æstetiske sans til at sætte prikken overiét, så snart de kan komme til at sætte et personligt præg på det, de foretager sig.

Trives bedst med:
Firere trives bedst i miljøer, hvor der er plads til individuelle løsninger og hvor der bliver sat pris på deres særlige evner for at opdage, det der mangler.

Ressourcer:
Kreative, Æstetisk sans, Rummer alle følelser og Sans for det unikke

Ændring ved stress:
Når Firere er presset og føler sig usikre, mister de kontakten til deres følelser og fokuserer på hvad, de kan gøre for andre for at blive vellidt igen.

Ændring ved tryghed:
Når Firere er trygge og føler sig ressourcefulde, har de nemmere ved at holde fokus på sagen og får tingene gjort på den rigtige måde. De har opmærksomhed på de unikke detaljer og perfekt æstetik.

Du er muligvis en Firer, hvis du kan genkende følgende:
Du forstærker følelser i din indre verden for at føle intensitet
Det er vigtigt for dig med nære relationer og tætte forbindelser til andre mennesker
Du har en tendens til længsel efter noget du synes mangler lige nu
Du har god smag og holder af det ekstraordinære, at være noget særligt Du er ofte optaget af, hvordan andre opfatter dig og tankelæser deres mening om dig
Du føler, at du lever gennem intense oplevelser og kreativ udfoldelse
Du tage afstand fra almindelighed, hverdag og rutiner
Du gør det almindelige liv mere spændende ved fantasier og dramatiske indre forestillinger
Du oplever en stor dybde i følelseslivet og du bliver ikke skræmt af andres følelser i krisesituationer

Den personlige udviklingsvej:
Firerens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på alt det, der mangler og som er forkert og i stedet for bruge sin særlige evne til at opleve alt ligeværdigt. Ved at fokusere på det, som er til stede i nuet og betragte det, som værende lige så godt som det, der mangler, vil Fireren opleve at kunne slippe sin lidelse og få kontakt til en essenstilstand af at være forbundet til helheden. At alt og alle hænger sammen i en større helhed.

Passion: Misundelse
Fiksering: Længsel
Særlig evne: Ligeværd
Essens: Forbundethed