Type 5: Iagttageren - Specialisten - Tænkeren


Karakteristika:
Femmere er indadvendte og meget private mennesker, som holder af at reflektere og tænker store og visionære tanker. De har et godt overblik og trives med at arbejde ud fra de store linier eller overskrifter. Femmere værner om deres personlige rum, hvorfra de kan iagttage andre mennesker.
De er indadvendte og bruger deres energi på at indsamle viden og informationer. De har en evne til at distancere sig fra følelser og kan derfor ofte forholde sig objektivt i turbulente situationer. Femmere opleves tit som distancerede og spørger du dem om noget, giver de korte svar. Kun det mest nødvendige, tilpasset lige efter det, du har spurgt om.

Bidrager med:
Femmere er gode til at bevare overblikket i tilspidsede situationer. De er visionære og kan se sammehænge i ellers abstrakte fænomener. Femmere ynder at sidde med ekspertviden og bliver tit omtalt som specialister.

Trives bedst med:
Femmere trives bedst med god tid til eftertanke og det er bedst hvis der er mulighed for at trække sig tilbage for at være alene og tænke.

Ressourcer:
Overblik, Visionære, Objektive og Respekt

Ændring ved stress:
Når Femmere er presset og oplever at deres grænser overtrædes, forholder de sig overfladisk til problemerne og bliver pludselig udadvendte og talende, mens de søger muligheder for at slippe væk.

Ændring ved tryghed:
Når Femmere er trygge og føler sig på sikker grund, bliver de mere dominerende og tager gerne styringen. Det er nemmere at give udtryk for og få opfyldt egne behov.

Du er muligvis en Femmer, hvis du kan genkende følgende:
Du har behov for at være alene og for ikke at involvere dig personligt
Du er optaget af at indsamle viden og forstå det i en større sammenhæng
Du vil helst være forberedt og kan lide at planlægge for at undgå overraskelser
Du kan nøjes med lidt og undgår helst at blive afhængig af nogen eller noget
Du går til fest og oplever først rigtig festen, når du er komme hjem
Det er som om du ikke er tilstede, når der er mange mennesker rundt om dig
Du har en evne for at indtage et objektivt standpunkt, og lader dig ikke påvirke af andres menninger efter behov
Du holder at at færdes alene i naturen, hvor du tænker tanker og lader op
Du har høj værdi på respekt og bringer aldrig en hemmelighed videre

Den personlige udviklingsvej:
Femmerens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på at holde igen på sine tanker og følelser og i stedet begynde at dele gavmildt ud af sine ressoucer - sig selv. Femmeren vil opdage, at der er adgang til en uendelig kilde af viden og energi. Det bliver derved muligt at have kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, som kaldes Alviden - en evne til at have kontakt til en større intelligens og til at se livets store sammenhænge.

Passion: Gerrighed
Fiksering: Tilbageholden
Særlig evne: Gavmildhed
Essens: Alviden