Type 7: Entusiasten - Eventyreren - Drømmeren


Karakteristika:
Syvere er optimistiske og iderige mennesker, der er optaget af hvad oplevelser kan udvikle sig til i fremtiden. De er motiveret af alt hvad, der er nyt og spændende og af at udvikle ideer, som ikke nødvendigvis behøver at blive realiseret. Livet skal for Syvere være sjovt og interessant. Derfor er de eksperter i at give alle oplevelser en positiv betydning og der er hurtige til at se muligheder for nye eventyr. De bryder sig ikke om at være låst fast i aftaler og procedurer, for det er vigtigt hele tiden at have et valg og kunne springe videre. Som de også giver udtryk for i deres livlige og lette kropssprog.

Bidrager med:
Syvere er meget entusiastiske og har altid en god idé eller en plan i ærmet. De er gode til at se det positive i situationen og smitter andre med deres optimisme og engagement.

Trives bedst med:
Syvere trives bedst med udvikling og valgmuligheder. De holder af miljøer uden for faste dagsordener - og hvor der dagligt ændres retning og skabes nye tiltag.

Ressourcer:
Optimisme, Mulighedsorienteret, Gode motivatorer, Glade

Ændring ved stress:
Når Syvere er pressede og føler sig begrænsede mister de deres overblik og får oplevelsen af tunnel-syn' så de kun har øje for detaljen.

Ændring ved tryghed:
Når Syvere er ressourcefulde og hviler i sig selv, bliver de mere indadvendte og eftertænksomme. De trækker sig tilbage og nyder at reflektere.

Du er muligvis en Syver, hvis du kan genkende følgende:
Du fascineres nemt af mennesker, oplevelser og al det nye
Du søger efter stimulering og kan i perioder næsten helt undvære søvn
Du har et ønske om at forblive i godt humør og er god til at peppe en stemning op
Du har altid mange muligheder og du vil til enhvertid sørge for ikke at blive begrænset
Du kun undres over mennesker, som oplever livet problematisk og tungt
Når du får kontakt med dybe eller smertefulde følelser, har du nemt ved at give det en forklaring og dermed slippe smerten
Du bruger din charme som første forsvarsværk og undgår konflikt ved at snakke dig ud af det
Du har en formidabel evne til at sætte ideer og emner sammen på en ny måde
Dit hoved er fyldt af ideer og planer og du har det fint med ikke at nå dem alle

Din personlige udviklingsvej:
Syverens udviklingsvej går gennem at slippe fikseringen på at lægge planer og tænke på fremtidsmulighedder og i stedet for være til stede i nuet, uanset hvad det indeholder. Herved udvikles den særlige evne til at forholde sig nøgtern til virkeligheden og Syveren vil opleve at få kontakttil det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor der er en næsten overnaturlig sansning i nuet, som er en kilde til uendelig glæde og indsigt.

Passion: Grådighed
Fiksering: Planlægning
Særlig evne: Nøgternhed
Essens: Sansning